overhead-crane
crane
forklift
engineer
trainer
inspect-crane
inspect-forklift
inspect-building

บริษัท ชัยอนันต์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด

Professional in Crane & Forklift Training

รับฝึกอบรมเครน และ ฟอร์คลิฟท์ทั่วประเทศ ราคาถูก

บริษัท ชัยอนันต์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 23/32 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานทางด้านการฝึกอบรม พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานทางด้านการเพิ่มผลผลิต ทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการสอนโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสปการณ์สูง

 

อบรมเครน ปั้นจั่น ฟอร์คลิฟ ซ่อมบำรุง

บริษัท ชัยอนันต์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด