1. งานทดสอบปั้นจั่น (เครน)
– งานทดสอบน้ำหนัก (Test Load) รถเครน รถเฮี๊ยบ พร้อมออกเอกสารรับรองความปลอดภัย (ปจ.2)
– งานทดสอบน้ำหนัก (Test Load) Overhead Crane พร้อมออกเอกสารรับรองความปลอดภัย (ปจ.1)

 2. งานทดสอบลิฟท์ส่งของ (Cargo Lift)

 3. งานทดสอบรถกระเช้า (SCISSOR LIFT, BOOM LIFT)

 4. งานทดสอบรถยก (Fork lift)

 5. งานตรวจสอสบอาคาร/โครงสร้างอาคาร

4  2 13