บริการตรวจสอบ/ทดสอบน้ำหนัก ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่พร้อมออกใบรับรอง ปจ. 1

บริการตรวจสอบ/ทดสอบน้ำหนัก ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่พร้อมออกใบรับรอง ปจ. 1 (Stationary Crane Inspection Service)