หลักสูตรอบรม Basic Instrument 12 ชม.

หลักสูตรอบรม Basic Instrument

(หลักสูตร 12 ชั่วโมง ระยะเวลา 2 วัน)

เหมาะสำหรับ

  • ช่างเทคนิคฝ่ายซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับระบบงานควบคุมอุตสาหกรรม ในระดับช่างเทคนิคหรือวิศวกรจบใหม่ ทั้งหน่วยงาน Instrument และElectrical ตลอดจน Mechanical
  • หัวหน้าหน่วยงานในฝ่ายต่างๆ ที่ต้องดูแลหรือควบคุมงานระบบควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม
  • เจ้าหน้าที่ Operator ที่ต้องดูแลหรือควบคุมงานระบบควบคุมในอุตสาหกรรม

เนื้อหา

  • พื้นฐานงานควบคุม
  • การควบคุมแบบต่างๆ PID Control และ การควบคุมแบบอื่นๆ
  • อุณหภูมิและเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
  • ความดันและเครื่องมือวัดความดัน
  • ระดับและเครื่องมือวัดระดับ
  • Flow และเครื่องมือวัด Flow
  • Case study in Industrial