หลักสูตรอบรม Electric Motors 6 ชม.

หลักสูตรอบรม Electric Motors

(หลักสูตร 6 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 วัน)

เหมาะสำหรับ

 • ไฟฟ้าทุกระดับชั้น หรือวิศวกรไฟฟ้าจบใหม่
 • ช่างเทคนิคหรือวิศวกรสาขาอื่นๆ ที่ต้องการยกระดับความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตหรือผู้ที่ทำงานทางด้านควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไฟฟ้า
 • หัวหน้าหน่วยงานในฝ่ายต่างๆ ที่ต้องดูแลหรือควบคุมงานและเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไฟฟ้า
 • ครูอาจารย์ ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ทางอุตสาหกรรม ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อการเรียนการสอน                หรือนำมอเตอร์ไปใช้งานเกี่ยวกับโปรเจ็ก ต่างๆ

เนื้อหา

 • พื้นฐานทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้า
 • มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ DC, AC, 1 เฟส, 3เฟส และมอเตอร์ชนิดอื่นๆ
 • พารามิเตอร์ที่มีผลต่อการทำงาน ขอบเขตการทำงาน และการป้องกันมอเตอร์
 • มาตรฐานของมอเตอร์ตาม IEC และ NEMA Standard
 • Load torque & Motor Torque สำหรับงานต่างๆ
 • ตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของมอเตอร์
 • เมื่อมอเตอร์จะต้องทำงานร่วมกับ VSD เพื่อควบคุมความเร็วรอบ
 • การสตาร์ทมอเตอร์ในรูปแบบต่างๆ
 • การซ่อมบำรุงและแนวทางในการซ่อมบำรุง
 • กรณีตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับมอเตอร์ (Case Study)