หลักสูตรอบรม Electrical Maintenance 18 ชม.

หลักสูตรอบรม Electrical Maintenance

(หลักสูตร 18 ชั่วโมง ระยะเวลา 3 วัน)

 

เหมาะสำหรับ

 • ช่างไฟฟ้าทุกระดับชั้น หรือวิศวกรไฟฟ้าจบใหม่
 • หัวหน้าหน่วยงานในฝ่ายต่างๆ ที่ต้องดูแลหรือควบคุมงานและเกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า

เนื้อหา

 • อุปกรณ์ หรือ Main Equipment ทางไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
  • ระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรม
  • Power and Distribution Transformer
  • Electrical Motor
  • LV&MV Switchgear
  • แหล่งจ่ายไฟสำรอง DC charger and UPS
  • Capacitor Bank
  • VSD
  • Fire Alarm & Fire Fighting
  • Synchronous Motor
  • Liquid Rheostat Motor
 • โครงสร้างและการทำงานของอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การซ่อมบำรุงและแนวทางในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์แต่ละชนิดที่อุตสาหกรรมต่างๆ เลือกใช้
 • กรณีตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าในอุปกรณ์นั้นๆ (Case Study)